photo-galleries.org  |  photos2000.com

Hum

Prema legendi nastao je kada su divovi gradili gradove u dolini Mirne, te od preostalog kamenja izgradili Hum. Današnji izgled u osnovnim konturama dobio je već u 11. stoljeću kada je sagrađen kaštel, a značajne promjene doživio je tijekom 16. - 17. stoljeća za vrijeme Venecije. Obzirom da Hum sadrži sve značajne objekte za upravne i javne djelatnosti, te ima i vlastitog župana, dobio je epitet "najmanjeg grada na svijetu". Hum je, uz Roč i Buzet, bio jedan od najznačajnijih hrvatskih glagoljaških središta, te se stoga u Humu mogu naći razni spomenici glagoljici, kao što su npr. Humski grafit u crkvi Sv. Jeronima i humski glagoljski natpisi u prizemlju Polače.

Glavna gradska vrata

Glavna gradska vrata datiraju iz XI. - XII. st., a današnji izgled dobila su 1562. g. Dvostruka su, prolaze kroz komunalnu palaču (Polača). Godine 1981. ugrađena su nova, bakrena, dvokrilna vrata s težačkim kalendarijem, golemim rukohvatima u obliku volovskih rogova i alkama.

Hum

HumHumHumHumHumHumHumHumHumHumHumHumHumHumHumHumHumHumHumHumHumHumHumHumHumHumska konobaHumska konobaHumska konoba
PHOTO-GALLERIES.ORG | VALID XHTML | VALID CSS | E-MAIL