photo-galleries.org  |  photos2000.com

PARK RIBNJAK

Srednjovjekovni prostor današnjeg parka Ribnjaka zauzimala je vodena površina smještena među močvarnim zemljištima na sjeveroistočnoj strani Kaptola. U XV. st. je prvim zahvatima - kopanjem jarka i gradnjom mosta zadobila obrambenu funkciju u fortifikacijskom sustavu grada Zagreba. Urbanizacijom grada mijenjala se funkcija i izgled te vodene površine ali je njezin prostor sve do 1830. god. ostao neuređen. Nakon što je njezina obrambena funkcija izgubila važnost, vodena je površina služila uglavnom za navodnjavanje okolnih terena te za uzgoj riba i pojačavanje nasipa.

1830. godine započela je intervencija biskupa Alagovića i projektanta Klingspogla koja će potpuno izmijeniti sve dotadašnje značajke i funkcije tog prostora. Alagović je zapuštene ribnjake preobrazio u moderni park s vodopadom, ukrasnim kipovima i egzotičnim biljem. Imao je sve karakteristike modernog engleskog parka i time doživio vrhunac u svom postojanju. Nakon Alagovićeve smrti perivoj je stradao u nevremenu i postao potpuno zanemaren. 1870. godine na zahtjev građana isušeno je i preostalo jezerce nekadašnjeg velikog ribnjaka i na tom je mjestu nastao današnji Langov trg.

<http://www.geog.pmf.hr/e_skola/geo/mini/ribnjak/ribnjak_zg2.html>

Park Ribnjak

Park Ribnjak u ZagrebuPark Ribnjak u ZagrebuPark Ribnjak u ZagrebuPark Ribnjak u ZagrebuPark Ribnjak u ZagrebuPark Ribnjak u ZagrebuPark Ribnjak u ZagrebuPark Ribnjak u ZagrebuPark Ribnjak u ZagrebuPark Ribnjak u ZagrebuPark Ribnjak u ZagrebuPark Ribnjak u Zagrebu
PHOTO-GALLERIES.ORG | VALID XHTML | VALID CSS | E-MAIL