photo-galleries.org  |  photos2000.com

Alpe oko Udina, Bolzana, Trenta...

Fotografije su snimljene u Poreču na Peškeri. U pozadini se nalaze talijanske Alpe oko Udina, Bolzana, Trenta, odnosno slovenske (Julijske Alpe). Između mora i Alpa nalazi se oko 150 km kopna, tj. gradovi Udine, Pordenone, Treviso, Gorizia...

Autor fotografija: Slaven Zlatić | e-mail: skaslaska@yahoo.com

Alpe oko Udina, Bolzana, Trenta...

Alpe-Istra-PorecAlpe-Istra-PorecAlpe-Istra-PorecAlpe-Istra-PorecAlpe-Istra-PorecAlpe-Istra-PorecAlpe-Istra-PorecAlpe-Istra-PorecAlpe-Istra-PorecAlpe-Istra-PorecAlpe-Istra-PorecAlpe-Istra-PorecAlpe-Istra-PorecAlpe-Istra-PorecAlpe-Istra-PorecAlpe-Istra-PorecAlpe-Istra-PorecAlpe-Istra-PorecAlpe-Istra-PorecAlpe-Istra-Porec
PHOTO-GALLERIES.ORG | VALID XHTML | VALID CSS | E-MAIL